Erdőtulajdonos kötelezettségei


Az erdőben gazdálkodási tevékenységhez, mindenekelőtt a fakitermeléshez az erdészeti hatóság előzetes engedélyét kell kérni. Engedély nélküli fakitermelés esetén az erdészeti hatóság az erdőgazdálkodót (tulajdonost, jogszerű használót) erdőgazdálkodási bírsággal sújtja.

Gazdálkodási engedélyt az erdő tulajdonosa vagy jogszerű használója csak akkor kaphat, ha előzetesen kérte az erdészeti hatóságnál erdőgazdálkodói nyilvántartásba vételét.

Az erdő tulajdonosai osztatlan közös tulajdon esetén, bejegyzett erdőgazdálkodó hiányában, egyetemlegesen felelősek az erdő védelméért, az erdőgazdálkodási munkák elvégzéséért, az erdő őrzéséért. Ezen kötelezettségek elmulasztása esetén az erdészeti hatóság erdőgazdálkodó kijelölését kezdeményezheti.

Az erdőgazdálkodói nyilvántartásba vételhez szíveskedjen az alábbiakat figyelembe venni:

  • Amennyiben Ön az erdőterület kizárólagos tulajdonosa, a tulajdonjogát igazoló okirat melléklésével kérje nyilvántartásba vételét a területileg illetékes (az erdőterület földrajzi fekvése szerinti) erdészeti hatóságtól.
  • Ha az erdőterületnek a földnyilvántartás szerint több tulajdonosa van, azon társult erdőgazdálkodást kell folytatni. Első lépésként győződjön meg arról, hogy az érintett erdőterületre már megtörtént-e az erdőgazdálkodó bejegyzése (erdészeti hatóság, korábbi tulajdonos, tulajdonostársak). Bejegyzett erdőgazdálkodó esetén Önnek, mint résztulajdonosnak vele kell együttműködnie.

Ha több tulajdonos birtokolja az erdőt és az erdészeti hatóságnál még nincs bejegyzett erdőgazdálkodójuk, az erdőgazdálkodásra gazdálkodó szervezetet hozhatnak létre, vagy a gazdálkodási tevékenység ellátásával ilyen szervezetet illetve személyt bízhatnak meg.
A megbízott személy lehet tulajdonostárs vagy kívülálló is. Erdőgazdálkodási kötelezettségüknek eleget tehetnek úgy is, ha erdejüket használatba vagy haszonbérbe adják és az erről szóló szerződés nevesítve tartalmazza az erdőgazdálkodói kötelezettségek és jogosultságok átruházását is.

Ebben segíti az erdőtulajdonosokat az erdészeti integrátori hálózat, melynek szakirányítási tevékenysége az erdőtulajdonosok számára nem jár többletköltséggel.

(Az erdőtulajdonosok és erdőgazdálkodók jogait, kötelezettségeit és nyilvántartásba vételét az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény 13-14. §; a végrehajtására kiadott, többször módosított 29/1997. (IV. 30.) FM rendelet 13-19. §; továbbá az Erdőrendezési Szabályzatról szóló 88/2000. (XI. 10.) FVM rendelet 56.§ szabályozza.)

Az erdőről, az erdőgazdálkodással kapcsolatos előírásokról további felvilágosítást kaphat a területileg illetékes Erdészeti Igazgatóságon.

Az erdőtulajdonosok kötelezettségeiről az Erdészeti Igazgatóság honlapján is olvashat!

 

Amennyiben szakirányítóra van szüksége, keresse fel irodánkat az alábbi elérhetőségek valamelyikén!

Cím: 6000 Kecskemét, Szövetség tér 1. I/11.

Tel.: 06 76/412-487

E-mail: fanyarkakft@gmail.com